Tegevuse esmärgid

Millega meie MTÜ tegeleb?

 1. Korraldame üritusi, mille eesmärk on avalikusele tutvustada jagatud vanemlust ning kaasaegseid probleeme selles valdkonnas.

 2. Võitleme vanemate võrdse kohtlemise õiguse eest.

 3. Võitleme lapse õiguse eest mõlemale vanemale.

 4. Algatame ja toetame tegevusi, mis aitaks nii koos kui ka lahus elavate vanemate ja laste vahelist sidet tugevdada!

 5. Toetame lapsevanemaid lahkumineku järgselt.

 6. Levitame arusaama, et lapse jaoks on oluline mõlema vanema maksimaalne osalus lapse elus!

Lapse jaoks on kõige parem, kui mõlemad lahus lapsevanemad osalevad lapse elus vahetult. Paraku on nii vanemaid, kes jäävad ise või ühiskonna survel perest kaugeks, kui ka olukordi, kus üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga. Soovime, et riik ja ühiskond toetaks ka lahus elava vanema rolli lapsevanemana, ning seadused soosiks mõlema vanema osalust lapse elus vahetult.


NÄITEID MEIE TEGEVUSTES

Vanemast võõrandamise vastane ümarlaud

Aasta 2022 augustis kohtusime mitmete oma ala ekspertidega psüühooloogiast kuni perekonna õiguse juristideni. Ümarlaua eesmärgiks oli välja selgitada viis, kuidas vähendada vanemast võõrandamise juhtumeid läbi seadusandluse.

Ümarlaua tulemusena sai koostatud kümme sammu:

 1. Teadvustada võõrandamist kui lapse väärkohtlemise viisi.

 2. Panna kokku tööriistakast lastekaitse töötajatele.

 3. Tagajärgedega tegelemine.

 4. Suhtluskorra rikkumisele järgnevate tagajärgede implementeerimine.

 5. Eriala spetsialistidele informatsiooni tagamine.

 6. Avalikkuse harimine.

 7. Võõrandamise ennetamine.

 8. Eriala eksperide hulga suurendamine.

 9. Parema koostöö loomine kohtu- ja sotsiaalsüsteemi vahel.

 10. Võõrandamise mehhanismide selgitamine.