Tegevused

Millega meie MTÜ tegeleb?

Lapse jaoks on kõige parem, kui mõlemad lahus lapsevanemad osalevad lapse elus vahetult. Paraku on nii vanemaid, kes jäävad ise või ühiskonna survel perest kaugeks, kui ka olukordi, kus üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga. Soovime, et riik ja ühiskond toetaks ka lahus elava vanema rolli lapsevanemana, ning seadused soosiks mõlema vanema osalust lapse elus vahetult.


NÄITEID MEIE TEGEVUSTES

Vanemast võõrandamise vastane ümarlaud

Aasta 2022 augustis kohtusime mitmete oma ala ekspertidega psüühooloogiast kuni perekonna õiguse juristideni. Ümarlaua eesmärgiks oli välja selgitada viis, kuidas vähendada vanemast võõrandamise juhtumeid läbi seadusandluse. 

Ümarlaua tulemusena sai koostatud kümme sammu: