Tegevuse esmärgid


Lapse jaoks on kõige parem, kui mõlemad lahus lapsevanemad osalevad lapse elus vahetult. Paraku on nii vanemaid, kes jäävad ise või ühiskonna survel perest kaugeks, kui ka olukordi, kus üks vanem ei soosi või koguni takistab lapse suhet teise vanemaga. Soovime, et riik ja ühiskond toetaks ka lahus elava vanema rolli lapsevanemana, ning seadused soosiks mõlema vanema osalust lapse elus vahetult.


MTÜ tegevuse eesmärgid

 • Soosida ja teadvustada, sh seadusandlikul tasemel reguleerida, et

  • Lapsele on oluline mõlema vanema vahetu hool ja armastus

  • Lapsel on õigus mõlema vanema vahetule ülalpidamisele vaatamata sellele, et vanemad elavad lahus

  • Mõlemal vanemal on õigus ja kohustus osaleda oma lapse elus ka siis, kui üks vanem on selle vastu

  • Vanemaid tuleb võrdselt kohelda

 • Levitada ühiskonnas arusaama, et lapse heaolu jaoks on oluline mõlema vanema osalus tema elus ka peale vanemate lahkuminekut

 • Algatada ja toetada tegevusi, mis aitaksid kaasa lahus elava vanema ja lapse vahel tihedama sideme säilimisele ja tugevdamisele.

 • Toetada lapsevanemaid lahkumineku järgselt