Viisakas lahkuminek

Paarisuhte lõpetamine pole kindlasti alati ideaal, kuid kui selles on kaasatud ühised lapsed on oluline arvestada enda, kaaslase kui ka lapse huvidega, et kõigi vajadusi oleks võimalikult vähe riivatud. Selleks, et teha teadlikke valikuid lahkuminekul oleme kogunud olulised materjalid, mis aitavad olukorda leevendada või lausa korrastada. 

Sotsiaalkindlustusamet

Tarkvanem

Lahkuminevat lapsevanemat toetavad materjalid


Lahku minevate vanemate toetamiseks on koostatud mitmeid materjale. Allpool lisame kokkuvõtted ja viited tasuta kättesaadavatele materjalidele.


Sotsiaalkindlustusamet:

Tere, hea lapsevanem! Lahkuminek (PDF)

Igas suhtes võib ette tulla olukordi, kus ollakse eri meelt. Olenemata erimeelsuse põhjustest või sellest, kas ennast väljendatakse valjuhäälselt või vaikides, on tähtis mõista, kui olukord muutub lootusetuks. Näiteks teine ei kuula mind, käitub halvasti või me ei saa omavahel kontakti ning see jätkub ja jätkub, vaatamata pingutustele ja püüdlustele olukorda muuta. VANEMA JUHEND

Teave ja tugi lahku minevatele lastega perekondadele (PDF)


See juhend annab teile nõu, kust leida abi ja tuge nii endale kui ka oma perekonnale. Juhendi peamine teema on vanemaks olemine pärast lahkuminekut, sest lapsi kasvatavate täiskasvanute omavahelise püsisuhte lõpp ei tähenda vanemaks olemise lõppu.


Abiks lahkuminevatele lapsevanematele

Kui oled jõudnud oma lapse teise vanemaga punkti, kus edasine kooselu näib võimatu, on tarvis otsustada,

Tarkvanem


Lahkuminek ja lahutus paarisuhtes


Mõnikord on lahutus vältimatu. Millal?

Kui peres on lapsed, ei ole võimalik ekspartnerit oma elust täiesti välja kirjutada. „Kuni surm teid lahutab“ kehtib tänapäeval rohkem lapsevanema rolli kohta kui abielu iseloomustamiseks. Siduma jäävad lapsed ja lapsevanema vastutus. Ja see ei ole koht, kus jätkata ekspartneri ümberkoolitamist nn normaalseks inimeseks.

Kui otsus lahku minna on lõplik, siis tuleks korraldada nii, et lapsed ei saaks sellest teada alles sel päeval, kui füüsiline lahkukolimine toimub. Sellest tuleks teada anda nt nädal varem, siis jõuavad nad selle mõttega kohaneda ning saada oma küsimustele vastused, piisavalt lohutust ja kinnitust, et suhe nendega jätkub.