Kitsaskohad

Kitsaskohad


Lapsele Vanemad MTÜ tegeleb kistsaskohtade kaardistamisega. Olukorrad, kus lastevanemate ühiselt laste kasvatamine võib olla takistatud. Hetkel oleme kaardistanud neli kõige suuremat kitsaskohta Eesti Vabariigis ja selle ühiskonnas. 

Näiteid kitsaskohtadest

Esiteks on ühiskonnas levinud soorollid lapsevanematele põhjustavad lahkumineku järgselt ebavõrdset vanemate kohtlemist nii oma sõprade, tuttavate kui ka ametnike poolt. See tähendab, et lapsi eelistatakse jätta ühe vanema hoolde eirates teist.  Samuti kipuvad ka kooselus välja kujunema rollid, oma lapsepõlvest tuttava peremudeli tõttu või muul põhjusel jääb üks vanem peale lahkuminekut lapse elust huvipuuduse tõttu kõrvale, saamata aru lapse vajadusest mõlema vanema maksimaalsele osalusele ja saamata ühiskonnast negatiivset tagasisidet lapse elust kõrvalejäämisele. Ühiskonnas levinud ebavõrdsus vanemluse rollides loob juba kooselus aluse ebavõrdseks laste jaotuseks peale lahkuminekut.

Teiseks, puuduvad riiklikul tasandil mehhanismid tagada kohtu poolt määratud suhtluskorra täitmist. Näiteks on olukordi, kus lapsi varjatakse teise vanema eest kuude või isegi aastate kaupa (kohtuotsuse vastaselt). Riik on tunnistanud suutmatust tagada selliste kohtuotsuste täitmist   (https://www.postimees.ee/3003749/kohus-tunnistas-riigi-suutmatust-voimaldada-isal-oma-lapsega-kohtuda)

Kolmandaks, vahest ilmneb olukordi, kus lahus elavate vanemate peredega töötavatel spetsialistidel puuduvad erialalised teadmised, näiteks:

Neljandaks on peretoetused. Peretoetused kantakse üle ainult ühele vanemale. Näiteks lastetoetus ja lasterikka pere toetus makstakse täiel määral ühele vanemale, võimaldamata toetustest osa saada eri leibkondades elavate laste paljulapselisel vanemal, ja toetamata jagatud vanemluse elukorraldust. Lapsel võib elukoha registri järgi olla ainult üks toetustega seotud sissekirjutus. See tähendab, et vahelduva vanemlusega/jagatud vanemluse /50-50 vanemlusega elavate laste puhul. Kärgpere puhul suure pere arvestusse ainult registreeritud elukohas elava vanema kõik lapsed. Lastetoetuse muutmiseks on vaja mõlema vanema nõusolekut

Täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel maksmisel võetakse arvesse ainult taotlevale vanemale vormistatud lapsetoetuste järgi arvutatavat laste arvu. 

Kui Sa tead veel kitsaskohti, millest peaksime teadlikud olema, jaga neid meiega!