Lapsele Vanemad MTÜ

Kes me oleme?

Lapsele Vanemad MTÜ on heategevuslik organisatsioon, mis on tegutsenud aastast 2017. Meie pea 100-liikmeline ühing soovib ellu viia ühiskondlikke muutused, mis toetaks lapse heaolu nii koos kui ka lahus elavate vanemate korral.

Soovime, et lahus lapsevanemad teeksid koostööd elukorralduse saavutamise nimel, kus lapse kasvatamises ja ülalpidamises osaleksid maksimaalselt mõlemad vanemad.

Meie eesmärk

Lapsele vanemad MTÜ eesmärgiks on kaitsta lapse õigust mõlemale vanemale* lahus elavate vanemate puhul.

*

Siin ja edaspidi peame silmas lapsevanemlust tavaolukorras, kus pole tõendatud vanema kahjulikku mõju lapsele.