Lapsele Vanemad MTÜ

Lapsele Vanemad MTÜ...

...on heategevuslik organisatsioon, mis on tegutsenud 2017. aastast. Meie pea 100-liikmeline ühing soovib ellu viia ühiskondlikke muutuseid, toetamaks lapse heaolu lahus elavate vanemate korral.

Eesmärk

Lapsele vanemad MTÜ eesmärgiks on kaitsta lapse õigust mõlemale vanemale* lahus elavate vanemate puhul.


Visioon

Soovime, et lahus lapsevanemad teeksid koostööd elukorralduse saavutamise nimel, kus lapse kasvatamises ja ülalpidamises osaleksid maksimaalselt mõlemad vanemad.


MTÜ põhimõtted

  • Lapsele on olulised ja vajalikud mõlemad vanemad.

  • „Vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused” (Perekonnaseadus § 116 lg 1)

  • Mõlemad vanemad peavad saama osaleda lapse elus sisuliselt.

  • Sooneutraalsus.

  • Põhi- ja kõrvalvanema rolli ühtsustamine ühiskonnas.

  • Konstruktiivsusele suunatus.Jälgi meid sotsiaalmeedias:

* Siin ja edaspidi peame silmas lapsevanemlust tavaolukorras, kus pole tõendatud vanema kahjulikku mõju lapsele.